Wereldoorlogen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

De canon heeft 7 hoofdlijnen

1. Nederland waterland

2. Zingeving en beschouwing

3. Taal, kunst en cultuur

4. Kennis, wetenschap en innovatie

5. Sociale ongelijkeid

6. Politiek en samenleving

7. Wereldeconomie

 

Deze yurlspagina is een uitwerking van hoofdlijn 6: politiek en samenleving

 

Wie bestuurt er?

De eerste contouren van het huidige Nederland herken je al in de vorstendommen van de vroege Middeleeuwen.

De gezamenlijke verdediging van gekoesterde lokale voorrechten en vrijheden leidt uiteindelijk tot een onafhankelijke staat.

Vanwege vele verschillende belangen en groepen moet de macht gedeeld worden; dat leidt soms tot stevige interne botsingen. 

Naar de hoofdlijn politiek en samenleving

(Advertentie voor leraar of ouder)